POLICY REGARDING MUSIC SUBMISSIONS  

1.    Programming decisions and music selections for EXHALE RADIO are made on a non-discriminatory basis.

 2.    For best results please submit your music to Exhale Media in CD format. Preferably in a jewel case or digi-pak with a clearly legible spine. There should be an accurate track listing.  It would be a bonus if it’s numbered and with track times but that’s optional.  The disc should be accompanied by a “one sheet”  that contains a brief bio, track listing with focus tracks, any FCC violations, area dates and contact information. Although mp3 files and other forms of electronic media may also be accepted, considerations such as email server space, virus scanning software, and hardware limitations may negatively impact our ability to accept music submissions through these alternative means.  Accordingly, Exhale Media suggests submission of music via CD when possible.

Links to websites or attached MP3 or Wav files seem like an efficient cost effective method of delivery but those emails arrive with such frequency that there is no way possible to keep track of them.   A physical copy with accompanying information is the best way for your package to get attention.

3.    Music submitted must be of broadcast quality. Music submitted must be meta tagged and properly edited for broadcast, including the exclusion of defamatory, profane, indecent or obscene material. Music submitted will not be returned.

Frequently asked questions

BEZPEČNOSŤ


Hliníkové rámy sú navrhnuté kvôli bezpečnosti. Výber hliníkových dverí a okien poskytuje pevnú a stabilnú ochranu proti mechanickému poškodeniu. Použitím bezpečnostného skla je možné dosiahnuť ešte vyšší stupeň bezpečnosti.
ÚSPORA ENERGIE


Pozornosť upriamená na životné prostredie a úspory pri hospodárení s energetickými zdrojmi nachádza v hliníkovom ráme s tepelným mostom silného spojenca. Voľba hliníka je v tomto prípade viac ako víťazná. Okno s tepelným mostom umožňuje tepelne izolovať prostredie (nízke hodnoty prechodu tepla aj vďaka technológii tepelného mostu) s menším rozptylom tepla. Ako v lete počas najteplejších mesiacov, tak aj v zime počas chladných mesiacov, je optimálna jeho izolačná funkcia.
ZVUKOVÁ IZOLÁCIA


Ticho a pokoj sú pozitíva, ktoré v dome hľadáme. A preto je jednou z najväčších výhod hliníkových okien a dverí zvuková izolácia. Dvojité plus tohto aspektu spočíva v možnosti kvalitatívneho vylepšenia zvukovej atmosféry doma a v zaručení maximálneho súkromia rozhovorov a života vo vnútri.
UDRŽATEĽNOSŤ


Spolu s dôrazom na energetickú účinnosť treba brať do úvahy aj ekologickú stopu hliníkových okien, pretože majú vplyv na naše životné prostredie a planétu. Pokiaľ ide o udržateľnosť, hliník nemá obdoby: zaručuje 100% recyklovateľnosť materiálu. Je to materiál vynikajúci pre našu súčasnú dobu, pretože zaručuje úplné opätovné použitie.
TRVANLIVOSŤ


Na rozdiel od iných, ľahšie sa kaziacich materiálov, je výber hliníkových okien a dverí predvídavou a dlhotrvajúcou voľbou. Hliník je materiál obzvlášť odolný voči atmosférickým vplyvom.
PRESVETLENIE


Vizuálne je hliník materiálom, ktorý dodáva prostrediu jas a živosť. Vytvára variácie, hry svetla a dáva značný pocit slobody. Vzhľadom na jeho osobitosti a potenciál je schopný byť len veľmi málo viditeľný a podporuje veľké okná, ktoré v rámoch poskytujú široké a panoramatické perspektívy.
ÚDRŽBA


Odolnosť proti poveternostným vplyvom umožňuje hliníkovým rámom vydržať v priebehu času, ale zároveň zaisťuje nízky režim údržby, oveľa vyšší pre iné druhy materiálov.